/ EKAER-ben alkalmazott VTSZ törzsadatok

A rendszer használatának és a vonatkozó kötelezettségek előzetes ellenőrzésének megkönnyítéséhez publikálásra került az EKAER_TARIFA_TORZS_20160101.xlsx táblázat.

A táblázatban megtalálja a rendszer által elfogadható, érvényes

  • tarifaszámokat,

Ezúton hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a tarifaszám megnevezése jellemzően nem egyezik meg a kereskedelmi forgalomban szokásos árumegnevezéssel!

A tarifális árumegnevezéseket a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87 EGK tanácsi rendelet – bejelentés időpontjában hatályos – I. számú melléklete (Kombinált Nómenklatúra) tartalmazza. Ennek megfelelően az áru tarifális besorolást minden esetben el kell végezni, és az áru pontos tarifális megnevezését pedig ellenőrizni kell. Ehhez támogatást (joganyagokat, KN és HR magyarázatokat, stb.) talál a TARICWEB-n, az alábbi elérhetőségen: http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/

A TARICWEB használatához felhasználói kézikönyvet talál az OPENKKK oldalon https://openkkk.nav.gov.hu/default.aspx a dokumentumtárban, melynek közvetlen elérése:
https://openkkk.nav.gov.hu/Dokumentumok/K%C3%A9zik%C3%B6nyvek/TARIC_Web_felhasznaloi_%20kezikonyv_%20v_4_2_20110511.pdf

  • biztosíték kötelezettséget: 0=NEM, 1 =IGEN

Az „Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról” szóló NGM rendelet 1. illetve 2. sz. melléklete szerint kockázatosnak minősített termék (1=igen) esetén kockázati biztosíték fizetési kötelezettség áll fent, továbbá a terméket a Kombinált Nómenklatura szerint 8 hosszú vámtarifaszámig kötelező meghatározni a bejelentés során.

  • termék típusa: F = élelmiszer (FOOD), O = egyéb termék (OTHER)

A táblázatban megtekinthető, hogy a kockázatosnak minősített termék egyúttal kockázatos élelmiszernek is minősül-e (F=élelmiszer) vagy sem (O=egyéb termék). (ezek a rendelet 1. sz. melléklete alá sorolt áruk)

  • első betárolási hely kötelezettség: 0=NEM, 1 =IGEN

A NÉBIH felügyelet alá tartozó termékeknél, import esetén kizárólag olyan helyre történhet a betárolás, amely szerepel a NÉBIH első betárolási hely listáján. Az érintett termékek (1=igen) esetén megtörténik rögzített címadatnak a NÉBIH nyilvántartásával való összevetése.

  • FELIR szám kötelezettséget: 0=NEM, 1 =IGEN

A táblázatban megtekinthető, hogy a bejelentésre kötelezettnek mely termékek esetében kell rendelkeznie NÉBIH által kiadott FELIR azonosítószámmal (1=igen).

Posted in: Működési kérdések