Őstermelők

1. Kell-e az őstermelőnek EKÁER számot igényelnie, ha kompenzációs felár illeti meg?

A kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági termelőnek nem kell EKÁER számot kérni. A mezőgazdasági termelők tevékenysége ugyanis az arra vonatkozó különös áfa-beli szabályok miatt nem felel meg az EKÁER hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésének.

2. Mely szempontok mentén szükséges a bejelentési kötelezettséget teljesíteni, amennyiben az adózó nagybani piacon, illetőleg ahhoz hasonló értékesítési körülmények közepette szerez be terméket?

A Rendelet 2. §-ának 13. pontja alapján termékértékesítés alatt az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés értendő, amely szerint a termékértékesítés megvalósulása független attól, hogy melyik fél fuvaroz, fuvaroztat, valamint, hogy a tulajdonjog mikor száll át a vevőre. A Rendelet 3. § (2) bekezdése is egyértelművé teszi, hogy amennyiben a terméket értékesítik, akkor a bejelentési kötelezettség – az egyéb feltételek teljesülése esetén – fennáll, akár az eladó, akár a vevő, akár bármelyikük megbízásából fuvarozzák el közúton a terméket. Következésképpen amennyiben az eladó nagybani piacon értékesít és az első belföldi áfa köteles nem végfelhasználó részére történő értékesítésnek minősül, vagy az EU más tagállamába történő értékesítés és a súly- vagy értékhatárok is adottak, úgy az bejelentési kötelezettség alá esik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az eladó a telephelyéről értékesít előzetes megállapodás nélkül.

Vissza