Informatikai változások 2015.04.01

TÁJÉKOZTATÓ


2015. április 1-től az alábbi fontos informatikai változások történtek az EKÁER rendszerben:

• Egyszerűsített bejelentés
Hatályba lép az egyszerűsített adattartalmú bejelentési lehetőség, amely kizárólag nem kockázatos termékek szállítása esetén alkalmazható. Egyszerűsített bejelentésre azok a gazdálkodók jogosultak,
o akik szerepelnek köztartozásmentes adózói adatbázisban;
o bejelentés időpontjában nem állnak adószám felfüggesztés hatálya alatt;
o az árbevételre vonatkozó feltételeknek (mind az értékesítés nettó árbevétele, mind a saját termelésű készletek értékesítéséből származó nettó árbevétel tekintetében) az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet
 6. § (2) bekezdés aa) pontjában;
 vagy 6. § (2) bekezdés ab) pontjában;
 vagy a 6. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfelelnek.
A fenti árbevételi feltételek vonatkozásában új felület („Ügyfél” menüpont) kerül kialakításra, amelyen (a kapcsolattartási adatok karbantartása mellett) a bejelentésre kötelezett adózó elsődleges felhasználó megjelölheti, hogy mely jogszabályi feltételnek felel meg. Az utolsó két – 6. § (2) bekezdés ab) pontja és a 6. § (3) bekezdés – árbevételi feltétel választása esetén a további belföldi adószámok megadása is szükséges. Legalább egy adószám megadása kötelező, hiányában hibaüzenetet ad a felület. Egyszerűsített bejelentés rögzítésére az adott ügyfélre alkalmazható jogszabályi hivatkozás kiválasztását követően kerülhet sor.

• Címadatok megadása
o Kötelezővé válik a Feladó és a Címzett adószámának és nevének megadása.
o Amennyiben a Feladó vagy a Címzett belföldi gazdálkodó, akkor a Feladó/Címzett címadatainak kitöltése is kötelező. Felületen az adószám megadásával az adatok automatikusan töltődnek, interfész kommunikáció esetén kötelező az érintett rovatok megadása.
o A Feladó és a Címzett adatai esetén is lehetőség van „kedvenc cím” listából történő kiválasztására.
o Kockázatos termék – élelmiszer – Európai Unió tagállamból történő behozatala esetén kizárólag az 3/2010 (VII. 5.) VM rendelet alapján bejelentett első magyarországi tárolási hely adható meg a kirakodás címeként. Kirakodás címadatoknál meg fog jelenni egy új keresőmező, melynek segítségével a cím kereshető a NÉBIH adatok között.

• Címzetti bejelentés

Kizárólag nem kockázatos termék belföldi viszonylatú szállítása esetén lehetővé válik a Címzett általi bejelentés. „Belföld–belföld” viszonylat választásakor megjelenik egy „Igen/Nem” kérdés, hogy címzettként kíván-e bejelentést tenni a felhasználó. „Igen” választása esetén a címzett adatok automatikusan feltöltésre kerülnek a bejelentkezett ügyfél adataival. Interfész kommunikációban külön mező szolgál a címzetti bejelentés jelölésére, amit belföld-belföld esetében kötelező megadni.

• Módosítás indoklása

A bejelentőknek minden egyes adatmódosítás (pl. súly, érték, rendszám változása) alkalmával kötelezően meg kell adni a módosítás indokát egy módosítás megjelenéskor felugró szabadszöveges mezőkben. Az adott tételhez tartozó módosítások időrendben – dátum óra, perc jelölésével – megjelennek  egy módosítási listában, amely a felületről menthető.