Informatikai kérdések

Informatikai kérdésekkel kapcsolatos további információk az „Interfész” menüpontban találhatóak.

1. Hol található részletes leírás az EKÁER bejelentő felület kitöltésére vonatkozóan?

Az EKAER bejelentő felületről és kitöltéséről részletes információ az EKÁER Felhasználói Kézikönyvben található: "EKÁER Felhasználói Kézikönyv"

2. Az a felület, amelyet ki kell tölteni, internetes felület lesz-e? Milyen adatokat fog bekérni? Lehetőség lesz-e adat importra?

Az EKÁER elektronikus felület egy interneten keresztül közvetlenül elérhető felület. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22/E. §-a szerinti közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKÁER elektronikus felületen jelenti be a vonatkozó rendeletben meghatározott adatokat, kivéve, ha rendelet alapján mentesül a bejelentési kötelezettség alól.
Az EKÁER bejelentéseket a http://ekaer.nav.gov.hu weboldalon lehet megtenni. Az oldalon kialakításra kerül XML fájl feltöltési, adatimportálási lehetőség, valamint a rendszer-rendszer kapcsolódás lehetősége is biztosított lesz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.ekaer.hu oldal nem kormányzati portál, azt nem a NAV üzemelteti.

3. Az EKÁER rendszer hibája, vagy üzemszünet esetén miként indíthatóak a bejelentésre kötelezett szállítások?

Amennyiben az EKÁER elektronikus felület üzemzavar vagy karbantartás miatt, vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a bejelentés elmulasztása miatt az adózó nem szankcionálható, és a bejelentéseket az akadály megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni. Amennyiben az EKÁER elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján. Az állami adóhatóság az elektronikus rendszerének karbantartás miatti leállítását megelőzően, a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről, így a bejelentések a karbantartás időpontját megelőzően is előzetesen teljesíthetőek.

4. Szíveskedjenek megadni, hol érhető el a rendszerhez való kapcsolódást leíró adat specifikáció.

Az XML séma, valamint az interfész specifikáció a http://ekaer.nav.gov.hu kezdőoldalon található Interfész menüponton belül, a Dokumentációk között érhető el. A https://openkkk.nav.gov.hu weboldalon link mutat erre az oldalra.

5. A törvény szövegéből egyelőre nem derül ki, hogy a rengeteg adatot milyen formában kell a NAV részére eljuttatni. A leírás alapján ez elvileg csak manuálisan történhet, ami hatalmas adminisztratív terhet ró a vállalkozásokra. Egy-egy élelmiszer-feldolgozó cégnél naponta 5-600 szállítólevél készül 5000-7000 sorral. Ezen szállítólevelekhez a végleges adatok egy elég szűk 6-7 órás időintervallumban keletkeznek.

Az EKAER bejelentéseket egy webes felületen, a http://ekaer.nav.gov.hu honlapon lehet megtenni, a jogosultság megszerzéséhez szükséges bejelentkezés már 2014. december 20. óta megtehető ezen a felületen. Az ügyfeleknek 2015. január 1-től lehetőségük van a bejelentő rendszerhez való szoftveres kapcsolódásra . Továbbá a bejelentő felületen van egy XML feltöltési, adatimportálási lehetőség, ezzel egyszerűsítve a bejelentések folyamatát. Az XML séma, valamint az interfész specifikáció a http://ekaer.nav.gov.hu kezdőoldalon található Interfész menüponton belül, a Dokumentációk között érhető el. A https://openkkk.nav.gov.hu weboldalon link mutat erre az oldalra.

6. A törvény alapján a bejelentést az adózó ügyfélkapu regisztrációval rendelkező meghatalmazottja teheti meg, aki az EKÁER honlapján regisztrált. Ez kizárja az EDI adatközlést és kérdésessé teszi, hogy a logisztikai szolgáltató képviselője eljárhat-e a feladó nevében, több feladó nevében, illetve a paragrafus végig egy személyt említ adózóként. Megítélésünk szerint egyértelműsíteni kell az adózó nevében eljáró szolgáltatót, illetve ezen szigorú korlátozást indokolt módosítani.

A vonatkozó jogszabályok alapján az adózó (vagy az adózó törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKÁER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. Az EKÁER szám igényléséhez szükséges bejelentést az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKÁER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt. Fontos, hogy az EKÁER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül. Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKÁER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat. Fontos kiemelni, hogy a bejelentésre az adózó által – az EKÁER felületen – feljogosított személyek nem kizárólag az Art. 7. §-a szerinti képviselők lehetnek, hanem bármely természetes személy, így adható ilyen jogosultság a logisztikai szolgáltató valamely képviselőjének, alkalmazottjának is.

7. Van-e arra lehetőség, hogy dokumentumokból vagy az EKÁER-en kívüli nyilvántartásokból a Ctrl+C/Ctrl+V billentyűkombináció segítségével adatokat lehessen másolni az EKÁER rögzítő felületére?

Igen, a fenti billentyűkombináció segítségével az adatok bemásolhatóak és beilleszthetőek az EKÁER rögzítő felület egyes mezőibe – internetes böngésző típusától függetlenül. Helyileg a böngészőben van beállítási lehetőség a másolhatóság engedélyezésére, illetve letiltására. Amennyiben a bejelentő azt tapasztalja, hogy a másolási funkció nem működik, akkor azt külön helyi esetként kell kivizsgálni és felvenni a kapcsolatot a helyi rendszergazdával, aki a beállításokban engedélyezni tudja a fenti funkciót.

8. Új bejelentés nyilvántartásba vételekor nem minden esetben egyértelmű, hogy hogyan/milyen adatokkal kell/lehet kitölteni az adott mezőt?

Az EKÁER bejelentő felületen az egyes mezők mellett ’i’ betűvel jelzett ikonok találhatóak, melyekre kattintva megjelennek a mező kitöltésére vonatkozó, azokat pontosan meghatározó információk, melyek követésével sikeresen végrehajtható a szállítmányadatok rögzítése és az EKÁER azonosítószám igénylése.
A rendszer használatával kapcsolatban felmerült informatikai problémák bejelentéséhez a NAV portál e-mail küldő adatlapját használja (http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes), „EKÁER, informatikai problémák” tárgy kiválasztásával.

Vissza