Informatikai fejlesztések

 Élesítés dátuma
EKÁER fejlesztési
csomag verziószáma
Élesített fejlesztések leírása
2020.06.03.8.4 A bejelentések során sablonok készíthetők, amikkel a fel- és kirakodási címadatok és a rendszeresen használt terméklisták bejelentése jelentősen egyszerűbbé válik.
• A gyakran szállított termékek adatai elmenthetők a kedvencek közé, így felgyorsítható a termékadatok rögzítése a szállítmány bejelentésekor.
• A bejelentések másolhatók, azaz egy "Aktív" vagy "Lezárt" státuszú bejelentés adatai felhasználhatók egy teljesen új bejelentésben.
• Nem adható meg ugyanaz az adószám a Feladónál és a Címzettnél is belföldi szállításnál.
• A rendszer figyelmeztető üzenetet küld, ha a tagállami adószámnál "HU" előtagot adnak meg belföldről közösségbe vagy közösségből belföldre irányú bejelentésnél.
•  A kedvenc címek rendezhetők, szűrhetők a "Kedvenc Címek" menüponton belül
• A bejelentések listájának szűrésénél az eredmények külön oldalon is megtekinthetők a zöld, kettős nyíl ikon segítségével.

 

2020.04.22.

8.3.5• Átmeneti kockázati biztosítékmentesség beállítása
      • A  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az adózók a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesülnek a kockázati biztosíték nyújtása alól.
2020.02.27.8.3
Bejelentések utólagos módosításának bevezetése
• A 2020. március 1-je után bejelentett, adózó által lezárt import- és belföldi bejelentések alábbi adatai utólagosan módosíthatóvá válnak: rendszám és felségjel, érték, bruttó tömeg.
• Az utólagos módosítást egy alkalommal, a lezárást követő három munkanapon belül lehet megtenni.
• A módosításhoz kapcsolódó fizetendő pótlék összege és esedékessége megtekinthető az utólagos módosításkor, illetve később a bejelentés alapadatai között.
• Xml-feltöltés vagy gép-gép kapcsolat esetén az utólagos módosításra vagy a bejelentőfelületen, vagy a legújabb, 2.0-ás XSD-verzió használatával van lehetőség.
 
2.0-ás XSD-verzió bevezetése 2020. február 28-ától
• Támogatja a 2020. március 1-jei változásokat a lezárt bejelentés utólagos módosítására szolgáló correction operáció bevezetésével.
• A Fuvarozás megkezdésének időpontja és a Kirakodási címre történő érkezés időpontja tekintetében szabadon választható dátum, illetve dátum+időpont típusú XML-rovatok kialakítása
• A Kirakodási címre történő érkezés időpontjának megadása nem a create vagy a modify, hanem – kizárólagosan – a finalize operációval történik.
• Egyéb, a bejelentőfelületen már működő, a bejelentésadatokra vonatkozó validációk bevezetése.
2019.10.05.8.0.4
• Az áru kirakodási (átvételi) címre érkezésének, illetve a fuvarozás megkezdésének időpontjaként az óra/perc adatok kitöltése a webes bejelentő felületen nem kötelező, azok opcionálisan megadhatóak.
 2019.09.27.8.0
• Belföldi szállítmányok esetében a szállítás oka kizárólag termékértékesítés lehet.
• A rendszer ellenőrzi a bejelentésben rögzített bruttó tömeg értékét, irreálisan alacsony érték megadása esetén figyelmeztető üzenetet küld.
• A tagállami irányítószámokat 7 helyett már 10 karakter hosszan lehet rögzíteni. A belföldi irányítószámok rögzítési és ellenőrzési szabályai nem változnak.
• A bejelentő felületen változott a bruttó tömeg megadásának módja, a tizedesjegyek nem kerülnek automatikusan kitöltésre.
Figyelem!
A „Bruttó tömeg (kg)” rögzítése során az érték 3 tizedes jegy pontossággal adható meg, mely a tizedesvessző megadása után rögzíthető.
• A bejelentő felületen az export szállítmány adatainak megadásakor a felrakodási dátumon túl lehetőség van az időpont (óra:perc) megadására is.
• Figyelem!
Belföld-belföld és import szállítmányok esetén a kirakodási időpont (óra:perc) megadása kötelező, annak kitöltése nélkül az EKÁER szám nem zárható le.
 2017.04.18.7.1.1.
7.2
• Szűrő feltételek bővítése
A „Bejelentések” menüpont alatt a szűrő feltételek beállításánál lehetőség van a Feladó és a Címzett adószámának megadására is. 
2017.02.15.7.1
• A 2017. február 15-én hatályba lépő jogszabályi rendelkezések - Art. 22/E. § (3a) - alapján alkalmazandó „új kötelezett” státusz bevezetése.
Figyelem!
Az új kötelezett státuszú adózó kockázati biztosítékot köteles fizetni nem kockázatos termékek bejelentésekor is a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

• Az Ügyfél adatok között megtalálható az EKÁER szempontjából lényeges, az adózóra vonatkozó státuszok aktuális állapota (pl. biztosítékmentesség, új kötelezett státusz stb.)
2017.02.02.7.0
• Kockázatos áruforgalom szűrése:
A „Bejelentések” menüpont alatt lehetőség van a kockázatos termékeket tartalmazó bejelentések szűrésére. A szűrő az EKÁER szám kiadásakor érvényes vámtarifaszámokat veszi figyelembe.
2017.01.11.6.9.4
• VTSZ számok elérhetőségének javítása
A 2017. január 1-től érvényes, a 3824, a 4401 és a 4403 árucsoportba tartozó egyéb kockázatos termékek is megadhatók a bejelentés adatainak kitöltésekor.
2016.11.14.

6.7
6.8
6.9

 • Szállítmányozói regisztráció inaktiválása:
A szállítmányozó bármely felhasználója kezdeményezheti a „Regisztráció törlése” nyomógomb segítségével. Az inaktiválás a kezdeményezést követő 16. napon történik meg, eddig az időpontig a kérés visszavonható. Az inaktiválással egy időben törlésre kerül a szállítmányozó összes felhasználója illetve azok jogosultságai, valamint a szállítmányozó minden engedélyezett szállítmányozói kapcsolata.
• Inaktív szállítmányozói regisztráció újra aktiválása:
Szállítmányozói regisztráció segítségével a regisztráció újra aktiválható, azonban újra be kell regisztrálni a felhasználókat, illetve a bejelentésre kötelezetteknek újra engedélyezniük kell az érintett szállítmányozói kapcsolatukat.
• Jogosultság történet:
A „Felhasználó kezelése” menüpont alatt az elsődleges felhasználók megtekinthetik a beregisztrált felhasználók jogosultságainak változásait, valamint a beregisztráló illetve törlő felhasználók nevét. Fontos, hogy az adatok kizárólag a fejlesztés bevezetését követő változások tekintetében állnak majd teljes körűen rendelkezésre.
• Kiválás típusú jogutódlás:
Kiválásnál a jogelőd szervezet bejelentéseit a jogutód a kiválás napjáig bezárólag tekintheti meg.
• Teljes bejelentés forgalom lekérdezése:
A „Bejelentések” menüpont alatt található nyomógomb használatával a rendszer elkészíti a kiválasztott évre vonatkozóan a teljes éves exportot, majd e-mail-ben egy letöltési linket küld a kezdeményező felhasználó részére. Fontos, hogy az e-mail-ben kapott link kizárólag akkor érhető el, ha a kezdeményező felhasználó be van jelentkezve az EKÁER-be.
2016.10.14.6.6.1
• Egyszerűsített adattartalommal tehet bejelentést az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38–39. cikkének megfelelő (AEO) engedéllyel rendelkező gazdálkodó.
 2016.08.22. 6.6
• Szállítmányozói regisztrációnál a rendszer vizsgálja:
   o magyar adószám esetén annak érvényességét,
   o külföldi adószámnál annak felépítését, formátumát.
A rendszer biztosítja továbbá, hogy egy szállítmányozó kizárólag egyszer tudjon beregisztrálni.
• Export/import irányban magánszemélyek adatai is megadhatók címzettként/feladóként, ennek érdekében külön, kötelező mező került bevezetésre. A mező alapértelmezettként „Nem” értéket vesz fel. XML interfészen keresztül  a mező megadása még nem lehetséges.
2016.08.22.6.5.1
• A szállítmányozói felületen külön menüpont került kialakításra, ahol a bejelentők által engedélyezett szállítmányozói jogosultságokat az érintett szállítmányozók megtekinthetik.
• Az áruadatok megadásánál, minden tételhez szabad szöveges mező (Megjegyzés) került kialakításra.
2016.07.06.6.5
• Belföldi irányítószám validáció
 2016.06.15.6.4
• Külföldi adószámok felépítésének, formátumának ellenőrzése 
• Intermodális fuvarozás lehetőségének biztosítása belföld-belföld szállítási viszonylatban
• Bejelentésben rögzített nettó érték ellenőrzése, irreálisan alacsony vagy magas érték megadása esetén figyelmeztető üzenet küldése
• Bejelentésben rögzített bruttó tömeg értékének ellenőrzése, irreálisan magas érték megadása esetén figyelmeztető üzenet küldése
•Az EKÁER bejelentő felület teljes körű működéséhez szükséges JavaScript program használatának vizsgálata, annak kikapcsolt állapota esetén figyelmeztetés küldése
 2015.07.17. 6.2
• Szállítmányozónak lehetősége van egy adott bejelentés esetén új árutétel rögzítésére, illetve meglévő árutétel törlésére. Ezekhez kapcsolódóan új jogosultságok kerültek kialakításra az alkalmazásban. 
• Lehetőség van a jogelőd szervezet bejelentéseinek megtekintésére. Ehhez kapcsolódóan egy új menüpont került kialakításra ’Jogelőd bejelentések’ névvel.
• A ’Kockázatos áruforgalom’ menüpont alatt látható összesítő táblázatból kivételre kerültek a "Közösség - Belföld bejelentések göngyölített összértéke (forgalom)" és a "Belföld - Belföld bejelentések göngyölített összértéke (forgalom)" oszlopok.
• XML beküldés esetén a módosítás dátuma nem lehet korábbi, mint az aktuális dátum.
• XML beküldés esetén – amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő biztosíték keret az ügyfél részére – akkor a visszaküldött hibaüzenetben a ’ LOW_BALANCE’ szöveg jelenik meg.
 2015.06.30.
6.1 
• Elsődleges felhasználó törlési és módosítási jogainak változása; elsődleges felhasználó nélküli regisztráció esetén a másodlagos felhasználók belépésének korlátozása
• Bejelentésben szereplő súly- és értékadat karakternövelése; és három tizedesjegyig adhatók meg a tömeg adatok, illetve lehetőség nyílik 1 kg-nál kisebb tömeg megadására
Figyelem!
A tömeg rovatban az érték rögzítésekor az első karakter bevitele után alapértelmezettként tizedesvessző és három nulla (,000) formátumban jelenik meg.

• Felségjel törzsadat lista létrehozása
• Módosítás indok megadása szükséges XML-ben 2015. 06. 30-tól
   o rendszám, vagy felségjel módosítás
   o bejelentés törlése
   o árutétel vámtarifaszám, megnevezés, tömeg, érték, és UN szám módosítás esetén
• Bejelentés válaszobjektum bővítése audit adatokkal XML-ben
• 1.9-es XSD publikálásra került, mely támogatja a 2015. július 1-i változásokat.
Figyelem!
Az 1.9-es XSD 2015. 08. 15-től kötelezően alkalmazandó lesz, és a korábbi verziójú XML üzenetek támogatása megszűnik.
2015.06.01.
6.0
• Több fel-és kirakodási címadat rögzítési lehetőségének megteremtése (adatrögzítés 3 lépésben)
• Elsődleges felhasználó ’külső’ regisztrációjának kialakítása
• Feladó és Címzett adószámokra vonatkozó szabályok javítása
• Árutétel módosításával kapcsolatos változások
• 1.8-as XSD publikálásra került, mely támogatja a 2015. június 1-i változásokat
 2015.05.13.
5.2 
• Címzetti adatokban lehetőség van GPS koordináták megadására
• ’Áru átvétel’ funkció használatakor, amennyiben a rendszám adat módosításra kerül, akkor is kötelező megadni a módosítás indokát
• XML alapú kommunikáció esetén pontosításra került az ügyfél részére visszaküldött hibaüzenetek tartalma, mely során több tételsoros bejelentés esetén már pontos utalás történik a hibás tételsor számára
 2015.04.30.
5.1 
• EKÁER számérvényesség lekérdezésének kialakítása
• Bejelentés rögzítője és utolsó módosító felhasználó bejelentkezési nevének megjelenítése
• Bejelentés történet letölthetőségének megteremtése
 2015.04.01.
5.0 
• Egyszerűsített bejelentés kialakítása
o Egyszerűsített bejelentéshez kapcsolódó jogalap kiválasztására szolgáló felület
o Egyszerűsített adattartalmú bejelentés benyújtása
• Feladó/Címzett adatok kötelezősége
o A Felrakodási/Kirakodási cím kötelezősége
• Címzetti bejelentés
• Módosítás indoklása mezők kialakítása
• FELIR szám vizsgálata minden irányú áruforgalom esetén
• Zárolás felszabadulás előrejelző lista „Kockázatos áruforgalom” menüponton belül
• Szállítmányozó az ügyfél adatlapon email és telefonszám mezőket módosíthatja 
 2015.03.11.
 4.0
• A kockázati biztosíték számítása tekintetében irányadó időszak 60 napról 45 napra csökkentése
• A kockázati biztosíték tekintetében négy alapinformáció megjelenítése a felületen:
o felhasználható biztosíték keret,
o befizetett biztosíték keret,
o zárolt biztosíték keret,
o hiányzó biztosíték keret (ha értelmezett)
• Kockázatos áruforgalom lista megjelenítése EKÁER számonkénti részletezettséggel, a lista exportálási lehetőségének kialakítása
2015.03.06.
4.0 
 
• A 2015. március 1-jével hatályba lépő jogszabályi rendelkezések alapján alkalmazandó biztosíték számolási algoritmus beállítása, és a biztosítékösszegek újraszámolása.
• Aktív bejelentések esetén az áru tételek szállítás oka mező módosítása nem engedélyezett.
2015.02.28.
3.5  
• Mezőnév módosítások:
     o "Áru Neve" helyett "Áru Kereskedelmi megnevezése" 
     o "Veszélyességi BÁRCA szám" szöveg helyett "Veszélyes áru: UN"
• Az „Áru kereskedelmi árumegnevezése” mező kitöltése kötelező és nem íródik be automatikusan a tarifaszámhoz kapcsolódó – kiválasztást segítő –tarifális árumegnevezés.
• A „Szállítmányozó módosíthat” mező alapértékeként ’Nem’ lett beállítva, az érték megváltoztatható.
• Magyarországból az EU más tagállamába irányuló forgalom esetén magszűntetésre került az ’Áru megérkezés bejelentése’ funkció.
• Belföld-belföld fuvarozási viszonylatban a ’Bejelentés lezárásának engedélyezése’ mező megszüntetésre került. Azoknál a korábbi, folyamatban lévő bejelentéseknél, ahol a címzetti megérkezés bejelentés engedélyezése be lett állítva, a művelet elvégezhető.
• Intermodális szállítást jelölő check-box kialakítása, mely használatával lehetővé válik magyar fel-és lerakodási címadatok megadása is
• A gépjármű felségjelzésének megadása a rendszámmal együtt kötelező.
• A ’Felrakodás dátuma mező’ csak a Magyarországról az EU más tagállamába irányuló forgalom esetén jelenik meg.
• A ’Kirakodás dátuma’ mező a ’Bejelentések’ oldalon nem jelenik meg.
• Belföld-belföld relációban a szállítás oka mezőben az alábbi értékek választhatóak: "Termék értékesítés", "Bérmunka", "Egyéb".
• A „Saját tulajdonú termék behozatala” szállítási okot a március 1-től létrehozott bejelentéseken már nem lehet használni.
• Nem kockázatos termékek esetén az „Érték (Ft)” mező kitöltése opcionális.
2015.02.22.
3.0 
 
• Engedélyezett szállítmányozói lista kialakítási lehetőségének bevezetése
• Intermodális szállítást jelölő check-box kialakítása, mely használatával lehetővé válik magyar fel- és lerakodási címadatok megadása is
• Bárcaszám és cikkszám rögzíthetőségének kialakítása
• Írország esetén az irányítószám kitöltési kötelezettség megszüntetése
• Vontatmány rendszámadat törlési lehetőségének kialakítása
2015.01.23.
2.0
 
• EKÁER bejelentő felület többnyelvűsítése (angol/német)
• Belföld-Közösség és belföld-belföld forgalom irányú szállítás esetén címzetti adatok megadási kötelezőségének kialakítása
• Másodlagos felhasználó azon lehetőségének letiltása, hogy  betekinthessen azoknak az elsődleges és másodlagos felhasználóknak az adataiba, akik szintén ugyanannak a vállalkozásnak a képviseletében járnak el az EKÁER bejelentések során
2015.01.09.
1.0
 
XML alapú bejelentés esetén, belföld-belföld viszonylatban címzetti adószám és név megadásának kötelezősége
2015.01.06.
1.0
 
• ’Bejelentések’ menüben rendszámra történő szűrési lehetőség kialakítása
• Forgalom irányától függően a címzett/feladó adatok szerkeszthetőségének letiltása
• Lerakodás bejelentésekor a felrakodási dátum módosíthatóságának letiltása
2015.01.03.
 1.0
Vámtarifaszám törzs 4 és 8 karakter hosszú kezelhetőségének felülvizsgálata
2014.12.31.
1.0
EKÁER rendszer bevezetése

 

XX