„Gyűjtőfuvar”

1. Hány EKÁER számot kell kérni 2015. június 1-jéig azokban az esetekben, amikor a termékeket egy feladótól egy címzetthez fuvarozzák, úgy hogy több felrakodási, illetve több lerakodási hely van?

A Rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.

Több kirakodási hely, illetve több felrakodási hely esetén 2015. június 1-jéig annyi EKÁER számot kell kérni, ahány kirakodási hely, illetve felrakodási hely van.
Az EKÁER elektronikus felület a Rendelet 15. § (4)-(6) bekezdésének 2015. június 1-jével történő hatálybalépésével teszi lehetővé több felrakodási hely, illetve több lerakodási hely feltüntetését.

2. Az EU-n belüli import fuvarok esetén, ha a feladótól közvetlenül a címzetthez érkezik az áru, akkor a címzett igényli az EKÁER-t. Ha gyűjtő fuvarozással érkezik az áru, kinek kell igényelnie az EKÁER-t?

Az Európai Unió más tagállamából Magyarországra történő fuvarozás esetén a címzettnek kell a bejelentést megtennie.
Az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat.
Amennyiben egy címzett részére, de annak több telephelyére történik a szállítás akkor, az EKÁER számot telephelyenként kell igényelni.
Kiemelendő ugyanakkor, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 15. § (4) bekezdése szerint, egy EKÁER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel
a) egy feladó több felrakodási címéről,
b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére,
történik a közúti fuvarozás.
Ez a rendelkezés azonban csak 2015. június 1-től lép hatályba.

3. Gyűjtőszállítás esetén, mikor egy belföldi járat veszi fel az árut, de másik tehergépkocsi szállítja külföldre (vagy épp fordítva), valamint begyűjtést követően az áru 1-2 napig raktárban marad, és ezután indul külföldre, ilyen esetben hogyan történik a bejelentés?

Az átrakodást követően a fuvarozáshoz használt gépjármű rendszámát módosítani kell. A rendszám – a fuvarozás irányától függően – a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható. Az EKÁER szám 15 napig érvényes.

4. A szállítmányozási területen gyakran előforduló jelenség, hogy a szállítmányozó eszközt (itt az útdíj köteles járművet, továbbiakban: jármű) megpróbálják a lehető legjobban kihasználni, így a szállítmányok úgy indulnak útnak, hogy egy jármű több címre, több címzettnek fog terméket szállítani (gyűjtőfuvar). Ilyen szállítások a közösség területéről is érkeznek Magyarországi címre és magyarországi címről is indulnak a közösség területére. A törvény szerint EKÁER számot kell igényelni minden fuvarozás esetén, minden címzett, illetve feladás vonatkozásában. E szerint több EKÁER számot is kell igényelni, a szállítmányozó szemszögéből – vagy a beszerző oldaláról a beszerzőnek - ugyanazon szállítmányra, attól függően hány címzettnek szállít – szerez be - termékeket?

Az EKÁER szám termékegységenként kerül megállapításra. Az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.  Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat. Tehát gyűjtőfuvar esetén címzettenként kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.
2015. június 1-től a szabályozás az alábbiakkal egészül ki:
Egy EKÁER számot kell megállapítani akkor, ha egy gépjárművel
a) egy feladó több felrakodási címéről,
b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére,
történik a közúti fuvarozás.

Az a) pont szerinti esetben
a) az Európai Unió más tagállamából belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban utolsó felrakodási címet kell bejelenteni,
b) belföldi feladási címről belföldi vagy az Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni. 

A b) pont szerinti esetben
a) belföldről az Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban első kirakodási (átvételi) címet kell bejelenteni, 
b) az Európai Unió más tagállamából vagy belföldi feladási címről belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi kirakodási (átvételi) címet be kell jelenteni.

4. A Rendelet a kombinált (intermodális) fuvarozás fogalmát nem határozza meg, ezért kérdéses, hogy a hétköznapi értelemben vett fogalom értendő-e alatta?

A kombinált (intermodális) fuvarozásra vonatkozóan több jogszabály is tartalmaz rendelkezéseket, melyek jellemzően valamilyen konkrét kedvezménnyel összefüggően, vagy államközi megállapodás keretében tartalmaznak erre vonatkozóan rendelkezéseket. Erre, valamint az EKÁER technikai problémájának megoldását célzó jogszabály módosítás szándékára tekintettel a kombinált (intermodális) szállításoknál nem kell az egyes jogszabályokban erre vonatkozóan előírt, az egyes szakaszok hosszára vonatkozó megkötéseket alkalmazni. Kombinált (intermodális) szállításnak minősül az EKÁER szempontjából az olyan szállítás, ahol a fuvarozási egység szállítását (termékegységet) két vagy több közlekedési móddal (közlekedési alágazat igénybevételével) valósítják meg (közúti, belvízi, tenger hajózási, vasúti).

Vissza