EKAER regisztráció, bejelentkezés, jogosultságok megadása

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?

Nincs ilyen korlátozás.

2. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKÁER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést az adózó ügyfélkapu regisztrációval rendelkező meghatalmazottja teheti meg, aki az EKÁER honlapján regisztrált. Ez kérdésessé teszi, hogy a logisztikai szolgáltató képviselője eljárhat-e a feladó nevében.

A bejelentésre kötelezett és a bejelentésre jogosult adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKÁER elektronikus felületen jelenti be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendeletben meghatározott adatokat.
A bejelentést az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja az Art. szabályai szerint az EKÁER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. Az adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az adott EKÁER számhoz kapcsolódóan kizárólag az EKÁER számhoz tartozó termék(ek) általános (kereskedelmi) megnevezés, vámtarifaszám, további vámtarifaszámmal azonosított tételsor feltüntetése, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg, kockázatos termék esetében az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték/adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában az adó nélküli előállítási érték, továbbá a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszám adatainak együttes vagy külön-külön történő módosítására jogosultak, illetve kizárólag a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát jelenthetik be vagy módosíthatják.
Fontos, hogy az EKÁER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.
Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó, vagy annak törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az EKÁER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat.
Fontos kiemelni, hogy a bejelentésre az adózó által – az EKÁER felületen – feljogosított személyek nem kizárólag az Art. 7. §-a szerinti képviselők lehetnek, hanem bármely természetes személy.

Vissza