Egyszerűsített adattartalmú bejelentés

Tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015 (II. 27.) NGM rendelet (továbbiakban: rendelet) 2016. október 13-ával hatályos 6. § (4) bekezdés b) pontja értelmében egyszerűsített adattartalmú EKAER bejelentést tehetnek az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38-39. cikkének megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodók (engedélyezett gazdálkodó, authorized economic operator = AEO, továbbiakban: AEO).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében kizárólag az új uniós vámjogi környezet 2016. május 01-jei hatályba lépését követően kiadott AEO engedéllyel bíró gazdálkodók tehetnek egyszerűsített adattartalmú bejelentést az EKAER szám megállapítása érdekében.

A korábban hatályos vámjogi környezet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet és a Közösségi Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK Tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet alapján kiadott AEO tanúsítvány birtokosaira ezen rendelkezés nem vonatkozik.