Bejelentendő adatok köre

1. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a (1) bekezdésének gd) pontja értelmében az EKÁER felületen veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító számát (UN szám) be kell jelenteni. A Rendelet, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a veszélyes terméket nem határozza meg.
Mely termékek tekinthetők veszélyes terméknek a Rendelet fenti rendelkezésének alkalmazásában?

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 7. § (1) bekezdés gd) pontja alkalmazásában a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CX. törvény 1. és 2. számú mellékletében szereplő áruk minősülnek veszélyes terméknek, vagyis az NGM rendelet 7. § (1) bekezdés gd) pontja szerinti bejelentési kötelezettség ez utóbbi termékek azonosító számára vonatkozik.

2. A Rendelet 7. §-a (1) bekezdésének gc) pontja értelmében az EKÁER felületen az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeget kg-ban kell megadni. Sokféle termék egy vevő részére történő kiszállítása esetén előfordulhat, hogy egy-egy terméktípus súlya a fél kg-ot sem éri el (például csavarhoz külön vásárolt alátétek).
A fenti esetben a kerekítési szabályoktól eltérően 1kg mennyiséget tüntessen fel a bejelentésre kötelezett adózó (a felület 1kg alatti súlyt nem fogad el)?

A kérdésben ismertetett esetben az adózónak a bejelentési kötelezettség teljesítése során az EKÁER felületen az 1 kg-ot el nem érő súlyú terméktípusok bruttó tömegként 1 kg-os súlyt kell megadnia.

Vissza